Παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ διαπραγματεύσεις μᾶλλον ὁλοκληρώνονται ἐντὸς τοῦ μηνός, ὅπως προβλέπουν στὶς Βρυξέλλες, διότι δὲν ἐπιθυμοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι νέα ἔκρυθμη κατάσταση, ὅπως τὸ περασμένο Θέρος∙ οἱ ὅροι θὰ εἶναι ἄκρως ταπεινωτικοὶ γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ μὲ ἄγνωστη τὴν τύχη της στὴν ψηφοφορία τῆς Βουλῆς. Ἡ Εὐρωζώνη ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ἀξιολογήσεως, ὥστε νὰ καθίσταται εὔκολη ἡ διάθεση πόρων στὴν ἑπόμενη μεταβατικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς χώρας, κάτι ἀντίστοιχο μὲ ὅ,τι συνέβη τὸν Ἰούλιο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἀντιληφθεῖ, ἔστω καὶ ἀργά, τὴν κατάσταση κι ἀναζητάει ἀπεγνωσμένα διέξοδο στὴν πόλωση, ὄχι γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του -ἔχει μᾶλλον πλήρη ἐπίγνωση τῆς τύχης του-, ἀλλὰ γιὰ νὰ κερδίσει, ὡς δειλὸς καὶ ἀνεύθυνος, χρόνο. Οἱ διαφοροποιήσεις ὅμως στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα ἐξαπλώνονται μὲ μεγάλη ταχύτητα∙ ἄλλωστε ἡ συζήτηση στὴν Βουλὴ γιὰ τὰ κανάλια θὰ γίνεται τὴν ὥρα τῆς μεγάλης διαδηλώσεως στὸ Σύνταγμα.