Συντριβὴ τοῦ ἑλικοπτέρου

Ἡ συντριβὴ τοῦ ἑλικοπτέρου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὴν Κίναρο τῆς Δωδεκανήσου, καὶ τὸν θάνατο τῶν τριῶν ἀξιωματικῶν, ἔχει συγκλονίσει τὸ Πανελλήνιο∙ τὸ ἑλικόπτερο ἀπονηώθηκε ἀπὸ φρεγάτα τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες γιὰ ἄσκηση μὲ ἄλλα πλοῖα. Ἀλλὰ λίγο μετὰ χάθηκε ἀπ’ τὰ ραντὰρ καὶ ἀπ’ τὴν ζωντανὴ ἐπικοινωνία∙ πολεμικὰ πλοῖα καὶ ἑλικόπτερα ἔσπευσαν ἀμέσως στὴν περιοχὴ καὶ μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας ἐντόπισαν τὰ συντρίμια καὶ τὶς σωροὺς τῶν ἀξιωματικῶν, ποὺ εἶχε δεῖ πρώτη ἡ μοναδικὴ κάτοικος τῆς νήσου. Ἦταν κάτι τὸ ἐντελῶς ἀπρόβλεπτο, ἡ σοβαρὴ ἀπώλεια, ἐνῶ διερευνῶνται τὰ αἴτια τοῦ δυστυχήματος∙ ἡ Τουρκία ἔδειξε τὸ πραγματικό της πρόσωπο, διότι μὲ ΝΟΤΑΜ ἀμφισβήτησε τὸ δικαίωμά μας στὴν ἔρευνα καὶ διάσωση. Ἀποδεικνύει ὅτι ἄλλα μεθοδεύει στὶς διμερεῖς σχέσεις.