Τελευταῖες μέρες ἀποφάσεων

Στὶς τελευταῖες μέρες κρισίμων ἀποφάσεων βρίσκεται ἡ κυβέρνηση, καθὼς τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν καὶ καθυστερήσεων ἔχουν ἐξαντληθεῖ∙ ἀσφαλιστικό, ἀγροτικὸ καὶ φορολογικὸ βαρύνουν στὴν ἀξιολόγηση, ἐνῶ στὸ προσφυγικὸ οἱ ἐπεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἄμεσες, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνικὴ ἔκρηξη συνεχίζεται ἀμείωτη, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν κοινοβολευτική της συνοχή. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται ἀποφασισμένοι νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν Σένγκεν πάσῃ θυσίᾳ, ἀλλὰ καὶ χωρὶς καμμία διάθεση νὰ ξαναζήσουν τὴν περυσινὴ ταλαιπωρία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει σήμερα συνάντηση μὲ τὸν Ντόναλντ Τούσκ, γιὰ τὸ προσφυγικὸ καὶ τὴν συμφωνία μὲ τὴν Βρεταννία, καὶ αὔριο μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ σὲ ἐντελῶς ἄλλο κλίμα ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς ἐγκαρδιότητος. Οἱ δανειστὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἐπείγονται νὰ ἐπιστρέψουν, παρὰ τὴν καλὴ διάθεση τῆς Ἐπιτροπῆς, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀκόμη ὑποβάλει καμμία σοβαρὴ πρόταση∙ οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις εἶναι ἡ αἰτία, ὅλοι διαφωνοῦν μεταξύ τους.