Ἄνεση κινήσεως τρομοκρατῶν

Ἡ ἄνεση τῆς κινήσεως τῶν τρομοκρατῶν στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος ἐντυπωσιάζει, διότι ἀποτόλμησαν νὰ μεταφέρουν σὲ τροχόσπιτο ὁπλισμὸ γιὰ ἕνα τάγμα∙ ἡ σύλληψή τους ἔγινε, μετὰ ἀπὸ παρακολούθηση ἀρκετῶν ἡμερῶν ἀπ’ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα καὶ ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ σήματα εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν πρὸς τὴν ΕΥΠ. Οἱ δύο θὰ πήγαιναν ἀπ’ τὴν Ἀλεξανδρούπολη στὴν Χίο κι ἀπὸ κεῖ θὰ περνοῦσαν, λένε, στὸ Τσεσμέ, ὥστε στὴ συνέχεια νὰ φθάσουν στὸ Κουρδιστάν∙ ὅλα ἐλέγχονται ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, σὲ στενὴ συνεργασία πλέον μὲ τὴν Φρόντεξ καὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ὁπωσδήποτε θὰ εἶχαν διασυνδέσεις αὐτοὶ μὲ τοὺς διακινητὲς τῶν μεταναστῶν μέσα στὴν Τουρκία, διότι διαφορετικὰ δὲν ἐξηγοῦνται αὐτά, ἐνῶ βρέθηκαν δέκα κινητὰ τηλέφωνα.