Κύπρος, τέλος μνημονίου

Τὸ τέλος τοῦ μνημονίου γιορτάζει ἡ Κύπρος, καθὼς πέρυσι εἶχε 1,5% ἀνάπτυξη τοῦ ἀκαθαρίστου ἐγχωρίου εἰσοδήματος, καὶ γιὰ φέτος προβλέπεται διπλάσιο, ἐνῶ βγαίνει στὶς ἀγορὲς τὸν ἄλλο μῆνα. Παράδειγμα πρὸς μίμησιν εἶναι ἡ μεγαλόνησος, μὲ τὶς διακοινοτικὲς συνομιλίες νὰ πηγαίνουν γιὰ πρώτη φορὰ καλὰ καὶ νὰ διαγράφονται ἐλπίδες γιὰ λύση τοῦ προβλήματος∙ οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ ἔχουν πλησιάσει πολὺ στὶς θέσεις τους, ὥστε νὰ εἶναι δύσκολη, ὄχι ὅμως καὶ ἀδύνατη, ἡ παρέμβαση τῆς Ἄγκυρας. Ἐμεῖς εἴχαμε ὕφεση 0,7% πέρυσι καὶ προβλέπεται 1% γιὰ φέτος, ἀπὸ πρόβλεψη 2,7% ἀνάπτυξη τὸν Δεκέμβριο 2014∙ πᾶμε γιὰ τέταρτο μνημόνιο, ἂν δὲν φύγει γρήγορα ὁ Ναπολεοντίσκος. Εἶναι ἡ μόνη σωτηρία…