Παιχνίδια μὲ καθυστερήσεις καὶ ψευδολογίες

Σὲ παιχνίδια καθυστερήσεων καὶ ψευδολογιῶν ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐπειδὴ μᾶλλον γνωρίζει τὸ πόσο ἰσχυρὲς πιέσεις θὰ ὑποστεῖ στὶς Βρυξέλλες∙ ἡ συζήτηση στὴν Βουλὴ τοῦ παραλλήλου προγράμματος ἀναβλήθηκε καὶ πάλι, μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο. Ἔγκυρες πληροφορίες ὅμως ἀναφέρουν ὅτι αἰτία εἶναι ὅτι δὲν γνωρίζει τὸ πῶς θὰ ἐπιστρέψει καὶ τὸ ποιὲς δεσμεύσεις θὰ ἔχει ἀναλάβει, διότι ἡ κατάσταση εἶναι παρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Ἰουνίου, μὲ μία διαφορά, ὅτι ὑπάρχει τὸ μνημόνιο καὶ εὔκολα ἐφαρμόζεται κατ’ ἐξαίρεσιν, ὅπως ἔγινε τὸν Ἰούλιο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ἐπιβάλουν λύσεις καὶ νὰ τεθεῖ σὲ τροχιὰ ἀναπτύξεως ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία, εἴτε τὸ θέλει ἡ κυβέρνηση εἴτε ὄχι. Ἔχουν πλήρη ἐπίγνωση ὅτι διαμορφώνονται πλέον ἐναλλακτικὲς λύσεις…