Εὐρώπη, διγλωσσία ΣΥΡΙΖΑ

Τὴν διγλωσσία του ἔχει μόνιμο πρόβλημα ὁ πρωθυπουργὸς στὶς συναντήσεις του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ ἀξιολόγηση ὑστερεῖ, διότι δὲν ἔχει ὑποβάλει οὐδεμία συγκεκριμένη πρόταση, ἐνῶ τὰ ἐλλείμματα διευρύνονται καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τῶν ἐπενδύσεων μαίνεται∙ ἀντιθέτως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στὴν παρθενική του παρουσία μὲ σαφέστατες θέσεις καὶ μὲ δέσμευση γιὰ κατάρτιση προγράμματος ἀπὸ ἐπώνυμους ἐπιστήμονες. Ἤδη τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπέρριψε τὴν νέα προσφυγὴ κατὰ τῆς παραχωρήσεως τοῦ ΟΛΠ, ἀλλὰ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς μελετάει ἄλλη ὑπονομευση καὶ ὁ συνάδελφός του ἀρνεῖται νὰ ἐκδώσει τὶς ἀπαραίτητες ὑπουργικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὶς Σκουριές∙ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι αὐτὰ εἶναι οἱ κύριοι λόγοι γιὰ τὴν ὕφεση, ὅπως καὶ ἡ ἀποστέρωση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ρευστότητα, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση περηφανεύεται γιὰ τὸ πλεόνασμα στὸν προϋπολογισμό, ἀλλὰ οὔτε ἐπιστρέφει τὰ ὀφειλόμενα στοὺς ἰδιῶτες, οὔτε πληρώνει τὰ νέα χρέη της. Οἱ ἐπενδύσεις καλύπτουν τὰ ἐλλείμματα.