Ἐπιστροφὴ χώρας στὸ 1997

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐπιστρέψει ἀπὸ πλευρᾶς ἐθνικοῦ εἰσοδήματος στὸ ἐπίπεδο τοῦ 1997, καταγράφουν τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα∙ τὸ ἀκαθάριστο ἐθνικὸ εἰσόδημα εἶναι στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ δεκαεννέα χρόνια πρὶν καὶ τὸ κατὰ κεφαλὴν ἀκόμη χαμηλότερα. Ὅ,τι εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τὸ 2014, μὲ ἐτήσια ἀνάπτυξη 0,8% καὶ τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα μὲ 2%, ἀλλὰ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση μᾶς ἔφερε πίσω στὰ Τάρταρα∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνακάμψη πᾶνε στὸ 2017 καὶ εἴδομεν, ἂν παραμείνει ἡ ἴδια κυβέρνηση. Ἡ μοναδική μας ἐλπίδα εἶναι ὅτι φεύγει γρήγορα καὶ ἀκολουθεῖ ἡ λογοδοσία, τὴν ὁποία καὶ τρέμει ὁ Ναπολεοντίσκος∙ τὰ οἰκονομικὰ σκάνδαλα συναγωνίζονται τὸν αὐταρχισμὸ καὶ συμπληρώνονται μὲ ἐθνικὴ μειοδοσία.