Προσφυγικό, προβλήματα καὶ στὸν τουρισμὸ

Οἱ κυβερνητικὲς μεθοδεύσεις στὸ προσφυγικὸ ἔχουν φέρει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία καὶ στὸν τουρισμό∙ οἱ τουριστικοὶ πράκτορες κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι οἱ κρατήσεις γιὰ τὸ Θέρος ὑποχωροῦν καὶ βρίσκονται πλέον στὰ περυσινὰ ἐπίπεδα, μετὰ τὸν κατακλυσμὸ τῆς χώρας ἀπ’ τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ εἶχαν κάνει ἅλμα τὸ Φθινόπωρο. Κανεὶς δὲν διανοεῖται ὅτι αὐτὰ ἔγιναν τυχαῖα, ἢ ὅτι παρατείνεται ἡ ἀνοργανωσιὰ χωρὶς κάποιο σκεπτικό∙ ἡ προσμονὴ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἐφαλτήριο τὸν τουρισμό, μᾶλλον ἀναβάλλεται, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στὰ δημόσια ἔσοδα, ἐνῶ μόλις χθὲς ὑπεγράφη ἡ παραχώρηση τοῦ 67% τοῦ ΟΛΠ στὴν COSCO, ἀλλὰ οἱ ἄλλες ἀποκρατικοποιήσεις καρκινοβατοῦν∙ οἱ συγκρούσεις μέσα στὴν κυβέρνηση καὶ οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις εἶναι ἡ κύρια αἰτία. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἐλέγχει κανέναν.