Ἐκρηκτικὲς οἱ ἀντιδράσεις

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου γίνονται ἐκρηκτικές, μὲ καταλήψεις δημοσίων γραφείων καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ γενίκευση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν δρόμων ἀπ’ τοὺς ἀγρότες, ἐνῶ καὶ ὑπουργοὶ ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει κοροϊδέψει τοὺς ἀγρότες∙ οἱ βρώμικες μεθοδεύσεις τῆς κυβερνήσεως, γιὰ δῆθεν διάλογο, μὲ κάποιους δοτοὺς κατὰ τὴν πλειοψηφία, ἔχουν προκαλέσει τὴν ὀργὴ τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου, ἐνῶ οἱ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας δηλώσεις ὑπουργῶν καὶ φερεφώνων τοῦ πρωθυπουργοῦ ὁδηγοῦν στὴν ἀποκορύφωση τῆς ἀγανακτήσεως. Ἡ αἴσθηση ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται σὲ πολιτικὸ κενὸ εἶναι γενική, ὄχι μόνο στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἴσως πολλὰ κριθοῦν στὴν διήμερη συζήτηση στὴν Βουλὴ γιὰ τὸ παράλληλο πρόγραμμα, ἡ ὁποία ἀναβλήθηκε γιὰ νὰ εἶναι παρὼν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοί∙ στοὺς διαδρόμους ἀναγνωρίζεται ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραμένει ἀκυβέρνητη ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν Τουρκία ἁλωνίζειν στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν ἀκροδεξιὰ θερίζουσα.