Βρυξέλλες, χωρὶς ἀποφάσεις

Οἱ συναντήσεις στὶς Βρυξέλλες δὲν προβλέπεται νὰ καταλήξουν σὲ ἀποφάσεις, ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν χώρα μας, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν διαβεβαίωση ὅτι παραμένει στὴν Συνθήκη Σένγκεν καὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ προσφυγικό, ὅμως καὶ ἀξιολόγηση,
ἀφήνουν τὴν Ἑλλάδα ἐκτεθειμένη, παρὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἐθνικῶν θέσεων κι ἀπ’ τὸν Κυριακὸ Μητσοτάκη. Στὴν προηγούμενη κυβέρνηση ὁ Ναπολεοντίσκος ἦταν ὄχι μόνο ἐχθρικὸς πρὸς τὶς ἐθνικὲς θέσεις, ἀλλὰ καὶ ἀντιευρωπαϊκὸς στὶς ἀπόψεις του∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ προστατεύει, ὄχι μόνο τὴν παρουσία μας στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐθνικά μας σύνορα, διότι ἦταν ἀπὼν ὁ Ναπολεοντίσκος στὶς πιέσεις της πρὸς τὴν Ἄγκυρα γιὰ ἔλεγχο τῆς ροῆς τῶν προσφύγων. Ὁ πρωθυπουργὸς αἰσθάνεται τὴν ἀπομόνωσή του στὴν Εὐρώπη, καθὼς καὶ οἱ συναντήσεις του ἔχουν περισσότερο τυπικὸ χαρακτῆρα ἢ ἄκρως ἐπιτιμητικὸ γιὰ τὶς καθυστερήσεις τῆς κυβερνήσεώς του∙ ἀποδεικνύεται περίτρανα ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει τὴν εὐρωπαϊκὴ ὀντότητα.