Τουρκία, ἀπειλὴ ἐπεκτάσεως

Τὴν ἀπειλὴ προκλήσεως γενικοῦ πολέμου στὴν Συρία ἐπισείει ἡ Τουρκία, ἀλλὰ χωρὶς ἄμεσα ἀποτελέσματα, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν∙ ἡ χερσαία ἐπέμβαση δὲν θεωρεῖται εὔκολη ὑπόθεση στὴν ἔρημο καὶ στὰ ὄρη ἐνῶ οἱ ἀεροπορικοί της βομβαρδισμοί, δὲν ἐμπόδισαν τοὺς Κούρδους νὰ κερδίσουν θέσεις εἰς βάρος τοῦ χαλιφάτου. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι δὲν ἀνατρέπεται ἡ πορεία τοῦ πολέμου καὶ ὅτι χάνει ὁριστικὰ τὸ χαλιφάτο∙ οἱ καθυστερήσεις στὴν ἐκκαθάριση τοῦ Χαλεπίου ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς ἀποδίδονται στὴν ἐπιφύλαξη τῶν συριακῶν δυνάμεων νὰ μὴν προκαλέσουν θύματα μεταξὺ τῶν ἀμάχων στὶς ἀνατολικὲς συνοικίες τῆς πόλεως. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔστειλε μὲν μαχητικά της στὴν τουρκικὴ βάση Ἰντσιρλίκ, ἀλλὰ δὲν ἐπείγεται γιὰ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις, διότι γνωρίζει ὅτι ὁ πόλεμος δὲν κερδίζεται, παρὰ μόνο παρατείνεται μὲ τὸν τρόπο αὐτό∙ ἔπειτα οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀπορρίψει διαρρήδην τὴν σχετικὴ πρόταση τῆς Ἄγκυρας, ἐνῶ βοηθοῦν τοὺς Κούρδους ποικιλοτρόπως πλέον.