Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο καὶ τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1147 δολλάρια καὶ 127,1650 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1202,40, καὶ τὸ πετρέλαιο, 33,11. Οἱ ἐπενδυτὲς συνέχισαν τὶς τοποθετήσεις τους, ἀλλὰ μετρημένα, καθὼς ἀναμένουν τὶς ἐξελίξεις στὴν ἀγορὰ πετρελαίου∙ ὁ περιορισμὸς τῆς παραγωγῆς στὰ ἐπίπεδα τοῦ Ἰανουαρίου, ποὺ συμφώνησαν, Ρωσία, Σαουδικὴ Ἀραβία, Βενεζουέλα καὶ Κατάρ, δὲν ἐνθουσίασε τὸ Ἰράν, ποὺ διατηρεῖ τὶς ἐπιφυλάξεις του, ἂν καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ ἀπέρριπτε τὴν πρόταση, ἂν δὲν μετεῖχε ἡ Μόσχα, καὶ τώρα δέχθηκε τὴν συζήτησή της. Ἡ ἀβεβαιότης στὴν ἀμερικανικὴ προεκλογικὴ ἐκστρατεία ἐπιτείνει τὶς ἀνησυχίες, διότι ὅλοι βλέπουν μὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα τὴν ἄνοδο τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ οἱ δηλώσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὅτι δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ πρόεδρος, δὲν πείθουν πολλούς, ἐνῶ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς φοβοῦνται μὴν προκαλέσουν τὰ ἀντίθετα τῶν προσδοκωμένων ἀποτελέσματα.