Προσφυγικό, ἐκρηκτικὲς καταστάσεις παντοῦ

Ἡ κατάσταση στὴν Εἰδομένη εἶναι ἐκρηκτική, διότι οἱ Ἀφγανοὶ κυρίως ἔσπασαν τοὺς φράχτες καὶ ἐπιχειρήσαν νὰ περάσουν στὰ Σκόπια, ἐνῶ κατέλαβαν καὶ τὶς σιδηροδρομικὲς γραμμές∙ στὰ νησιὰ ἐπικρατεῖ τὸ ἀδιαχώρητο, ἐνῶ ἡ Τουρκία θέτει ἐμπόδια στὶς περιπολίες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ οἱ ἐκπρόσωποί της ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἔχουν ἐντολὴ νὰ δεχθοῦν ἐπαναπατρισμὸ τῶν μεταναστῶν. Οἱ βαλκανικὲς χῶρες καὶ ἡ Αὐστρία ἀπειλοῦν τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων∙ ἡ κατάσταση σώζεται μόνο μὲ τὴν αὐστηρὴ παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, διότι δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ δεχθοῦν ἐξαιρέσεις ἀπ’ τὴν Σένγκεν. Ἀνεξαρτήτως τῶν ἀντιδράσεων στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἑταίρων ἡ πολιτικὴ συνοχὴ εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων καὶ δείχνουν ἀποφασισμένοι, παρὰ τὶς τρικλοποδιὲς τῆς κυβερνήσεώς μας, νὰ τὴν προασπίσουν.