Ἀποκλεισμὸς πολλῶν ἀγροτῶν

Στὸν ἀποκλεισμὸ πολλῶν ἀγροτῶν ἀπ’ τὸν διάλογο προχώρησε ἡ κυβέρνηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταγγελία της ἐκ μέρους τους, ἐνῶ καὶ ὅσοι συμμετεῖχαν στὴν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ βγῆκαν ἀπογοητευμένοι∙ ὁ διάλογος ἄρχισε μὲ πολὺ κακοὺς οἰωνούς, ἂν καὶ ἦταν οἱ φιλικὰ διακείμενοι πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ σημερινὴ συνάντηση, ἂν γίνει, θὰ εἶναι δυσκολώτερη, ἐπειδὴ συμμετέχουν τὰ σκληρὰ μπλόκα, ὅπως αὐτὸ τῆς Νίκαιας. Ἡ κυβέρνηση ἀποκάλυψε τὴν ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία της, ἀποκλείοντας ἀγρότες ἀπ’ τὸν διάλογο, ἐπειδὴ ἦταν ἀγροτοσυνδικαλιστές, ἀλλὰ οἱ μισοὶ ὑπουργοί της εἶναι κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστές∙ ἡ καλὴ διάθεση ὑπονομεύθηκε καὶ ὁ ἀντίκτυπός της μετράει πλέον στὶς ἄλλες κινητοποιήσεις. Ἡ ἀνακοπὴ τῆς ἐξεγέρσεως θεωρεῖται πλέον δύσκολη ἂν ὄχι ἀδύνατη∙ οἱ φασιστικοὶ μέθοδοι ἀπάτης ἔχουν γίνει τὸ σῆμα κατατεθὲν τῆς κυβερνήσεως καὶ ὁδηγεῖ σὲ ἀντιδράσεις ἀκόμη καὶ τὰ κομματικά της στελέχη. Χαμένος στὸν κόσμο του εἶναι ὁ Ναπολεοντίσκος…