Εὐκολία στὸ Καστελλόριζο

Τὸ Καστελλόριζο ἔχουν ἐντοπίσει οἱ διακινητὲς γιὰ μεταφορὰ τῶν μεταναστῶν τὶς τελευταῖες μέρες∙ τοὺς εἶναι εὔκολη ἡ διακίνηση, διότι εἶναι πολὺ κοντὰ στὰ τουρκικὰ παράλια καὶ ἔχει πολλὲς βραχονησίδες καὶ ἀπότομες ἀκτές, ὁπότε ἀφήνουν ἐκεῖ τοὺς δυστυχισμένους πρόσφυγες καὶ τρέχουν μετὰ οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς νὰ τοὺς μαζέψουν. Οἱ μηχανισμοὶ τῶν Τζιχαντιστῶν ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχουν πολλὲς δυνατότητες ἀντιδράσεως ἀπέναντι στὰ ὅποια μέτρα λαμβάνει ἡ Τουρκία, ἂν τὰ λαμβάνει τελικά, στὰ πλαίσια τῆς συνεργασίας τῶν μυστικῶν της ὑπηρεσιῶν μὲ ἐκεῖνες τοῦ ΝΑΤΟ∙ μᾶλλον ὅμως δὲν τὰ λαμβάνει ἢ τουλάχιστον δὲν συμμορφώνονται οἱ ὑπηρεσίες της στὶς ἄνωθεν ἐντολές. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό, τὸ Κατελλόριζον ἔχει τριπλάσιους μετανάστες ἀπ’ τοὺς κατοίκους του.