Ἐλεύθερος πιὰ ὁ δολοφόνος

Ὁ δολοφόνος τοῦ Παύλου Φύσσα ἀφήνεται τελικὰ ἐλεύθερος μὲ περιοριστικοὺς ὅρους, διότι τελειώνει σύντομα τὸ δεκαοκτάμηνο τῆς κρατήσεώς του καὶ δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ δίκη∙ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης δικαιολογήθηκε ὅτι γνωρίζει τὴν κατάσταση, ἀπὸ πλευρᾶς δικαστικῶν αἰθουσῶν, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει τίποτε, ἐπειδὴ διεξάγονται πολλὲς μεγάλες δίκες. Ὁπωσδήποτε τὸ πρόβλημα δὲν δημιουργήθηκε ἀπ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ ἦταν γνωστὸ ὅτι ἡ δίκη θὰ τραβοῦσε σὲ μάκρος καὶ ὄφειλαν οἱ εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς νὰ ὀργανώσουν διαφορετικὰ τὴν διεξαγωγή της∙ τὸ Πανελλήνιον ἔχει συγκλονισθεῖ ἀπ’ τὴν δολλοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα καὶ τὰ ὅσα ἀποκαλύφθηκαν γιὰ τοὺς παραστρατιωτικοὺς μηχανισμοὺς τῆς ἀκροδεξιᾶς. Κάπως διαφορετικὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν προγραμματίσει.