Κυκλώνας στὰ νησιὰ Φίτζι

Τὰ ἐξωτικὰ νησιὰ Φίτζι τοῦ Νοτίου Εὐρηνικοῦ ἐπλήγησαν ἀπὸ ἰσχυρότατο κυκλῶνα μὲ ἀνέμους 320 χιλιομέτρων τὴν ὥρα καὶ καταρρακτώδεις βροχές∙ ἡ καταστροφὴ ἦταν ὁλική, μἐ 29 νεκροὺς καὶ τὰ πάντα σὲ ἐρείπια. Τὸ φαινόμενο συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοια ἔνταση∙ οἱ κυκλῶνες δὲν σχηματίζονταν στὸν Νότιο Εἰρηνικὸ σχεδὸν ποτέ, παρὰ σὲ πολὺ μικρὴ ἔνταση καὶ περαστικοὶ πρὸς τὸν Ἰσημερινό∙ ἄλλωστε ὀνομάσθηκε Εἰρηνικὸς ἀπ’ τὸν Μαγγελᾶνο, διότι κατὰ τὸν διάπλο του ἐπὶ μῆνες δὲν συνάντησε καθόλου τρικυμία. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ μεγάλου κυκλῶνος προβληματίζει πολὺ τοὺς μετεωρολόγους, ἐπειδὴ αὐτὸ σημαίνει ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος παγκοσμίως∙ δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, ἀλλὰ κάποια διαταραχὴ ἔχει σημειωθεῖ στὸν κλίμα καὶ δὲν τὴν ἔχουμε ἐντοπίσει. Θὰ τὸ καταλάβουμε τελικὰ ἐκ τῶν ὑστέρων.