Ἀπονέκρωση οἰκονομίας καὶ πτώση τουρισμοῦ

Ὁ χείμμαρος τῶν μεταναστῶν ἔχει ἀμεσες ἐπιπτώσεις στὶς τουριστικὲς κρατήσεις καὶ ἐπιδεινώνει τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ τουριστικοὶ πράκτορες ἔχουν κρούσει ἀπὸ καιρὸ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἀλλὰ η κυβέρνηση δὲν ἔκανε τίποτε καὶ τώρα ἄρχισαν καὶ οἱ ματαιώσεις κρατήσεων ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐνῶ φαίνεται ὅτι χάνουμε ὁριστικὰ τοὺς Ρώσους ποὺ ἐγκαταλείπουν τὴν Τουρκία. Ἡ ἀγορὰ ἤλπιζε ὅτι ὁ τουρισμὸς θὰ τῆς προσέφερε κάποια ἀνάσα, ἀλλά, μὲ ἐξαίρεση τὴν Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ Ἰόνια νησιά, ὅλες οἱ ἄλλες περιοχές μας ἔχουν κατακλυσθεῖ ἀπ’ τοὺς πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι κυκλοφοροῦν πλέον κανονικὰ στὸ Σύνταγμα καὶ στὴν Πλάκα∙ ἡ ἀνάσα ὄχι μόνο δὲν ἔρχεται, παρὰ δημιουργοῦνται ἀκόμη χειρότερες συνθῆκες γιὰ τὸν τουρίστα. Φεύγει καὶ πάει σὲ ἄλλη χώρα.