ΚΥΠ καὶ ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς

Ἡ ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς τῶν τρομοκρατῶν ἀπέτυχε χάρις στὴν ἑτοιμότητα καὶ γενναιότητα τοῦ πιλότου τοῦ ἑλικοπτέρου, ἐνῶ εἶχε μᾶλλον δύο συνεργάτες∙ ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν ἄριστα μελετημένη ἡ ἐπιχείρηση, ἀφοῦ εἶχε νοικιάσει ἡ τρομοκράτις καὶ τὸν Δεκέμβριο ἑλικόπτερο καὶ εἶχε κάνει δοκιμαστικὴ πτήση. Ἀπομένει ἕνα πρόβλημα, τὸ πῶς ἐκινήθη μὲ τόσο ἄνεση σὲ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα καὶ δὲν προξένησε τὶς ὑποψίες τῆς ΚΥΠ, οὔτε τὸ πῶς πληρώνει χωρὶς διερεύνηση πέντε χιλιάδες εὐρὼ σὲ περίοδο τραπεζικῶν ἐλέγχων; σὲ αὐτὰ δὲν ἀπάντησε ἡ κυβέρνηση, διότι ἐρωτᾶται, τὸ γιατὶ τὸ προστατευτικὸ συρμάτινο δίκτυο πάνω ἀπ’ τὴν πτέρυγα τῶν κρατουμένων ἀφαιρέθηκε. Τυχαῖο εἶναι κι αὐτό, ὅπως ἡ πρόσφατη κατάργηση τῶν φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας.