Πανάσχετος Ναπολεοντίσκος

Ἕνα πρᾶγμα ἔκανε ἐντύπωση στοὺς ἀγρότες ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, κατὰ τὴν συνάντησή τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ ἡ πλήρης ἄγνοια ἐκ μέρους του τῶν θεμάτων πρὸς συζήτηση καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας νὰ μπερδεύει τὰ θέματα καὶ νὰ μὴν βγαίνει συμπέρασμα. Στὶς τοπικὲς τηλεοράσεις μίλησαν οἱ περισσότεροι, πέρα ἀπ’ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἄλλων ἀγροτῶν στὰ μπλόκα, καὶ ἀναφέρθηκαν σὲ ὅλα τὰ θέματα ποὺ συζητήθηκαν∙ τὸ τί σημαίνουν οἱ ἐπιδοτήσεις, τὸ πῶς δίδονται, τὸ σὲ τί ἀποβλέπουν εἶναι ἔννοιες ἄγνωστες γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, οὔτε κἂν ποιὲς καλλιέργειες ἀφοροῦν. Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ἐξαγριώσεως τῶν ἀγροτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πλημμυρίσουν πάλι τὰ τρακτὲρ στὰ μπλόκα. Χειρότερο ἀδιέξοδο προκάλεσε.