Κύμα Ἀφρικανῶν μεταναστῶν

Τὸ κύμα τῶν Ἀφρικανῶν μεταναστῶν φοβᾶται ἡ Εὐρώπη, καθὼς εἶναι συγκεντρωμένοι ἑκατοντάδες χιλιάδες στὴν Λιβύη, φυγάδες ἀπ’ τὴν Νιγηρία καὶ γειτονικές της χῶρες, ἐνῶ εἶναι ἄμεσος ὁ κίνδυνος ἀναταραχῆς καὶ στὴν Ἀλγερία μὲ τὴν διείσδυση τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων∙ ἀμερικανικὰ μαχητικὰ διενεργοῦν ἐπιδρομὲς στὴν Βεγγάζη, κατὰ θέσεων Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ δροῦν στὸ ἔδαφος καὶ γαλλικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ τὸ χαλιφάτο διατηρεῖ ἰσχυρὲς θέσεις στὴν ἀχανῆ χώρα. Στὴν Ἀλγερία ἡ κατάσταση εἶναι ἀσταθής, διότι ὁ πρόεδρος Μπουντφλικὰ εἶναι ἀσθενὴς ἡλικιωμένος καὶ δὲν ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντά του, ἐνῶ μετὰ ἀπ’ αὐτὸν ἀπειλεῖται τὸ χάος∙ ἤδη στὴν Σαχάρα ὑπάρχουν μεγάλες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις μὲ ἐπιδρομὲς σὲ γειτονικὲς χῶρες, ὅπως στὸ Μαλὶ προπέρυσι. Ἡ Ἀλγερία ἔχει σαράντα ἑκατομμύρια κατοίκους καὶ ἡ ἀποσταθεροποίησή της δὲν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα∙ τὸ κύμα τῶν προσφύγων ἀπ’ τὴν Συρία θὰ φαίνεται ἁπλὸ ρυάκι μπροστὰ στὸν χείμαρρο ἀπ’ τὶς ἀφρικανικὲς χῶρες.