Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, πλὴν Σαγκάης, ἀλλὰ χωρὶς καλὲς προοπτικές∙ τὸ εὐρὼ βλετιώθηκε στὰ 1,1037 δολλάρια καὶ 124,2050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 34,05, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1235,75. Οἱ ἐλπίδες γιὰ ἐκεχειρία στὴν Συρία καὶ ἡ συγκρατημένη αἰσιοδοξία γιὰ ρύθμιση τοῦ προσφυγικοῦ ἔστω προσωρινὰ στὴν Εὐρώπη ἐπιτρέπουν τὶς κάποιες τοποθετήσεις κεφαλαίων∙ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο τὸ Πεκῖνο ἔγινε ἡ πόλις μὲ τοὺς περισσότερους δισεκατομμυριούχους ἀπὸ πέρυσι, 100 ἔναντι 95 τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔστω κι ἂν οἱ πρῶτοι δέκα εἶναι Ἀμερικανοί, ἀλλὰ στὸ σύνολο ὑστεροῦν, 535 πρὸς 568. Τὸ Διεθνὲς Νονισματικὸ Ταμεῖο πάντως ζήτησε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὶς μεγάλες χῶρες, διότι ἔτσι ἐπηρεάζονται καὶ οἱ μικρές. Οἱ ἀνησυχίες στὶς ἀγορὲς ἑστιάζονται στὴν πετρελαϊκὴ κρίση, καθὼς ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ ἑταιρεῖες πετρελαίου θὰ ρευστοποιήσουν στὸ ἄμεσο μέλλον ἀξίες τετρακόσιων δις δολλαρίων γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ταμειακῶν ἀναγκῶν τους.