Σινοαμερικανικὴ διαλλαγὴ

Οἱ προσθεχινὲς συνομιλίες τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Κίνας καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν χαρακτηρίστηκαν καλὲς καὶ ἑστιάσθηκαν στὸ Βορεοκορεατικὸ καὶ στὰ διεθνῆ, ἀλλὰ ὄχι στὰ θέματα τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης∙ οἱ Βὰνγκ Γὶ καὶ Τζὼν Κέρρυ συμφώνησαν στὴν τήρηση σκληρῆς στάσης ἀπέναντι στὴν Βόρειο Κορέα, μετὰ τὴν ἐκτόξευση τοῦ πρώτου δορυφόρου της, καὶ ἂν χρειασθεῖ θὰ συναινέσουν σὲ νέα ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Ἡ ἀποφυγὴ ἀναφορᾶς στὰ αἰχμηρὰ μεταξύ τους θέματα σημαίνει ὅτι ἀποφεύγεται ἡ ἔνταση στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, ἐνῶ συμφώνησαν στὴν ἐφαρμογὴ ἀπὸ αὔριο τῆς ἐκεχειρίας στὴν Συρία∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐγκαταλείπει τὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὸ Πεκῖνο, ἴσως ἐπειδὴ διαπιστώνει ὅτι εἶναι ἐλάχιστα τὰ περιθώρια ἀντλήσεως κερδῶν ἐκ μέρους της. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀποφυγὴ ἐντάσεως μεταξὺ τῶν μεγάλων ἔχει εὐνοϊκὸ ἀντίκτυπο διεθνῶς.