Ναπολεοντίσκος καὶ ἐκδότης

Τὰ ἄπλυτα τῶν σχέσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τοὺς ἐκδότες βγαίνουν στὴν ἐπιφάνεια∙ συνηθισμένα εἶναι αὐτὰ στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ γνωστά, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ἀθετήσει ὅλες τὶς δεσμεύσεις του, οἰκείᾳ βουλήσει, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις. Ἦταν καὶ μαθητευόμενος μάγος μπροστὰ στὸν ἐκδότη ποὺ «κληρονόμησε» τὸ μεγαλύτερο συγκρότημα τῆς χώρας μὲ πολλὲς διασυνδέσεις∙ ἀναγκάσθηκε νὰ τὸ ὁμολογήσει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ξέχασε ἢ μᾶλλον ἀγνοοῦσε, ὅτι οἱ καλοὶ δημοσιογράφοι δουλεύουν πάντα μὲ χρυσὲς ἐφεδρεῖες, ὅπως τοῦ τὸ θύμισε ὁ ἐκδότης. Ὅλοι οἱ ἡγέτες εἶχαν τὶς σχέσεις του, ὅπως οἱ συναντήσεις τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου μὲ τὴν Ἑλένη Βλάχου, δικῆς του πρωτοβουλίας πάντοτε, κι ὅταν ἦταν στὴν ἀντιπολίτευση.