Μετανάστες, δημόσια ὑγεία

Τὸ πρόβλημα τῆς δημόσιας ὑγείας, μὲ τὴν εἴσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν στὴν χώρα, ἔχει ἐντελῶς ἀγνοηθεῖ∙ ὅλοι τους προέρχονται ἀπὸ χῶρες μὲ ἐνδημικὲς πολλὲς ἀσθένειες καὶ χωρὶς καμμία προστασία∙ περιφέρονται στὴν Ἑλλάδα, στὸν δρόμο γιὰ τὴν Εἰδομένη, πολλοὶ ἀρρωσταίνουν καὶ μεταφέρονται στὰ νοσοκομεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἤδη σὲ προβληματικὴ κατάσταση, καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει λάβει κανένα μέτρο προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνευθυνότητος καὶ τῆς ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας τῶν ὑπουργῶν καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ οἱ κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι, διότι δὲν γνωρίζουμε τὸ πῶς θὰ τελειώσει αὐτὴ ἡ περιπέτεια. Στὴν ἱστορία οἱ ξένοι, πρὶν τοὺς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος στὴν χώρα, περνοῦσαν ἀπὸ καθαρτήριο, τώρα τοὺς ἀφήνουμε ἀδέσποτους…