Πρόσφυγες, εὐθύνη Τουρκίας

Ἡ κυρία εὐθύνη, γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ προσφυγικοῦ ρεύματος, εἶναι τῆς Τουρκίας, διότι αὐτὴ καθοδηγεῖ, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Τζιχαντιστές, τοὺς διακινητὲς τῶν μεταναστῶν∙ ἀκόμη καὶ μέσα στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐμφανέστατη ἡ δράση τῶν διακινητῶν, μὲ τὴν προώθηση τῆς ἀνθρώπινης μάζας πρὸς τὴν Εἰδομένη καὶ τὴν προβολὴ δραματικῶν εἰκόνων. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ προσπάθησε ἐξασφαλίσαι τὴν συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ΝΑΤΟ, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν διακινητῶν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οὔτε ἡ Ἄγκυρα, οὔτε ἡ ἀτλαντικὴ συμμαχία ὑπήκουσαν, λόγῳ ἀμερικανικῶν ἀντιδράσεων μᾶλλον, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀγνοεῖ τὸ θέμα, σὲ ἀπόλυτη ταύτιση μὲ τὰς ἀτλαντικὰς ἐντολάς∙ ἡ Εὐρώπη καὶ μόνο ἀναλαμβάνει εὐθύνη γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν προσφύγων, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει προκαλέσει τοὺς πολέμους καὶ τὴν φυγὴ τῶν πληθυσμῶν ἀπ’ τὶς ἑστίες τους, μὲ τὴν συνεργασία τῆς Τουρκίας καὶ τὴν ἀνοχή της τουλάχιστον στοὺς διακινητὲς. Ἡ Ἀθήνα ὑπακούει πιστά…