Ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας

Τὴν λήψη μέτρων γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας ζήτησαν οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων, μετὰ τὴν συνάντησή τους στὴν Σαγκάη, διότι ἡ ὕφεση εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν∙ ταυτοχρόνως ἀπηύθυναν ἔκκληση γιὰ παραμονὴ τῆς Βρεταννίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, διότι τυχὸν ἔξοδός της, θὰ προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὴν ἴδια, στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο. Ἡ ἐπιβράδυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, κάτω ἀπὸ 7% ἀνάπτυξη καὶ ἡ διατήρηση μόνο τῆς ἰνδικῆς πάνω ἀπ’ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ καὶ ἡ ἕρπουσα στασιμότης σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική, μὲ ὕφεση σὲ Βραζιλία, Ρωσία καὶ Νότιο Ἀφρική, ὁδηγοῦν σὲ πτώση τὶς τιμὲς τῶν πρώτων ὑλῶν, ὅπως καὶ τοῦ πετρελαίου, καὶ σὲ κατάρρευση τὰ δημόσια ἔσοδα τῶν ἀναδυομένων οἰκονομιῶν, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στὶς πρῶτες ὗλες. Ἡ ἔκκληση δὲν ἔχει μᾶλλον οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, διότι δὲν ὑπάρχει σύμπνοια οὔτε καὶ διάθεση συνεργασίας στὴν οἰκονομικὴ πολιτική τῶν μεγάλων.