Προσφυγικό, ἐγγύηση Μέρκελ

Ἡ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἀποτελεῖ ἄριστη ἐγγύηση στὴν ἀλληλεγγύη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρὸς τὴν Ἑλλάδα στὸ προσφυγικό, ἐνῶ τὴν Παρασκευὴ συνεδριάζει τὸ Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν καὶ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ πελαγοδρομεῖ, ἀλλὰ ἡ Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει συγκεκριμένο σχέδιο ἀντιμετωπίσεώς του∙ ἡ καγκελάριος, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ἔχουν σαφῆ εἰκόνα τῆς καταστάσεως καὶ τῶν μέτρων ποὺ ἀπαιτοῦνται. Οἱ μετανάστες ἀνέρχονται μᾶλλον σὲ διακόσιες χιλιάδες, πάλι ψεύδεται ἡ κυβέρνηση, καὶ θὰ παραμείνουν κάποιο διάστημα, ὅταν μάλιστα στηριζόμαστε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν διαχείρισή τους∙ ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης εἶναι τὸ χειρότερο, διότι ἐγκυμονοῦν σοβαροὶ κίνδυνοι στὰ ἐθνικά μας θέματα. Ἡ Τουρκία καραδοκεῖ, ὅπως καὶ τὰ Σκόπια ποὺ μπορεῖ νὰ ζητήσουν ἀναθεώρηση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Βουκουρεστίου∙ παρέχει τὸ Βερολίνο ἀρκετὴ ἐγγύηση, ἀλλὰ δὲν γνωρίζει ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῶν προβλημάτων μας, ἢ δὲν τὰ ἀντιλαμβάνεται ἐπαρκῶς.