Ἀξιολόγηση, δύσκολα βήματα

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ κουαρτέτου δὲν ἔχει ἀποφασισθεῖ ἀκόμη, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ὑποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὰ ἐκκρεμῆ προβλήματα∙ τὴν Δευτέρα, στὸ Γιούρογκρουπ, μᾶλλον θὰ κριθεῖ ἡ πορεία τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλὰ ὁ σαφέστατος διαχωρισμὸς προσφυγικοῦ καὶ ἀξιολογήσεως εἶναι δεδομένος καὶ ὀφείλουμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στοὺς ὅρους τοῦ τρίτου μνημονίου, ἐνῶ εἶναι βέβαιο ὅτι εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ἡ ψήφιση τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Βουλή. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν κυρία αἰτία τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος, καθὼς συνεχίζονται οἱ προπηλακισμοὶ ὑπουργῶν καὶ κυβερνητικῶν βουλευτῶν, ὅπου κι ἂν τοὺς ἐντοπίσει ὁ κόσμος∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς συνεχίζεται καὶ δὲν προβλέπεται τερματισμός της, ἂν δὲν φύγει ἡ κυβέρνηση καὶ ἀποκαταστεθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη. Στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ἡ ματαίωση τουριστικῶν κρατήσεων ἀνέρχεται σὲ 90%, ἐνῶ πλήττονται πλέον καὶ ἡ Χαλκιδικὴ καὶ ὅλες οἱ περιοχὲς τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, στὸν μακρὺ δρόμο τῶν μεταναστῶν.