Ἀπομονωτισμὸς Βρεταννῶν

Ὁ ἀπομονωτισμὸς ἐξαπλώνεται στοὺς Ἄγγλους, ὡς νοοτροπία μὲ ἀντανάκλαση κι ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν Ἀμερική∙ οἱ Ἐγγλέζοι παραμένουν προσηλωμένοι στὸ αὐτοκρατορικό τους μεγαλεῖο καὶ στὸ φλέγμα πρὸς τοὺς ἄλλους, ὅπως ὅσα γράφει ὁ τύπος του γιὰ ἐξαιρέσεις κάποιων Ἑλλήνων ἀπέναντι στοὺς μετανάστες, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται στὸ πῶς τοὺς μεταχειρίζονται οἱ ἴδιοι, ὅσους τύχει καὶ φθάσουν στὴν χώρα τους. Ἡ διαφορὰ μὲ τοὺς Σκωτσέζους εἶναι τὸ κρίσιμο ζήτημα, διότι, ἐὰν ψηφίσουν τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τότε δὲν θὰ ἀντιμετωπίσουν μόνο τὶς οἰκονομικὲς συνέπειες, ἀλλὰ καὶ τὶς πολιτικές, μὲ τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Σκωτίας καὶ πιθανὸν τῆς Οὐαλίας καὶ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας∙ οἱ Σκωτσέζοι ψήφισαν πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια τὴν παραμονή τους στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, μὲ πολὺ μικρὴ πλειοψηφία καὶ διότι ἦταν μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἤδη ἐμφανίζονται κινήσεις στὴν Σκωτία γιὰ νέο δημοψήφισμα καὶ ἔνταξη στὴν Εὐρωζώνη.