Καλαὶ καὶ τουρκικὰ σχέδια

Ἡ διάλυση τοῦ καταυλισμοῦ προσφύγων στὸ Καλαὶ τῆς Γαλλίας δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη, παρὰ τὴν χρήση δακρυγόνων καὶ δυναμικὴ ἐπέμβαση τῆς Ἀστυνομίας∙ οἱ πρόσφυγες ἐπιμένουν στὶς προσπάθειές τους γιὰ διάβαση στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ τὸ Λονδίνο ἀρνεῖται τὴν εἴσοδο. Τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης μὲ τοὺς μετανάστες ἀναδεικνύεται, καθὼς καὶ τὸ Βέλγιο ἔχει ἐπιβάλει αὐστηροὺς περιορισμοὺς γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ ἔδαφός της. Οἱ πρώην ἀποικιακὲς χῶρες εἶχαν ἀποδεχθεῖ ἑκατομμύρια προσφύγων ἀπ’ τὶς ἀποικίες τους, ἀλλὰ τώρα δὲν θέλουν ἄλλους καὶ τοὺς ἀφήνουν, ὅπου τύχει νὰ βρεθοῦν∙ στὸ Αἰγαῖο οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ προωθήσουν τὰ σχέδιά τους, μετὰ τὴν ἀνεπίτρεπτη ἀδιαφορία ἢ ἐσκεμμένη ἀμέλεια τῆς κυβερνήσεως. Ἡ ἐπέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ ἀποφασίσθηκε ἐρήμην τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἡ διττὴ πρωτοβουλία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ παράβλεψε ὅμως ὁ πρωθυπουργὸς τὴν πάταξη τῶν διακινητῶν μὲ συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.