Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μᾶλλον ὡς ἀντίδραση στὴν προχθεσινὴ πτώση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,0876 δολλάρια καὶ 122,9350 γιέν, ἐνῶ σημείωσαν ἄνοδο, χρυσός, 1240, καὶ πετρέλαιο, 36,82. Ἡ τήρηση τῆς ἐκεχειρίας στὴν Συρία εὐνοεῖ τὶς προοπτικὲς εἰρηνεύσεως, ἔστω καὶ ὑπὸ ὅρους, ἀλλὰ οἱ προκριματικὲς ἐκλογὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες προκαλοῦν ἀνησυχίες μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ λαϊκιστοῦ ἀκροδεξιοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὅπως καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὸ προσφυγικὸ εἶναι τὸ ἄλλο θέμα ἀνησυχίας, διότι δείχνει τὴν ἀδυναμία τῆς Εὐρώπης νὰ ἀντιμετωπίσει σοβαρὰ προβλήματα. Στὶς ἀγορὲς ἡ ἐλάχιστη βελτίωση τοῦ πετρελαίου θεωρεῖται ἀμελητέος παράγων∙ στὴν Ἀμερικὴ οἱ ἑταιρεῖες πετρελαίου ἔχουν ἔξοδα ἑβδομῆντα δολλάρια τὸ βαρέλι ἀπ’ τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων, ἐνῶ πέτυχαν τοὺς τελευταίους μῆνες νὰ τὰ μειώσουν στὰ ἑξῆντα, ἀλλὰ βλέπουν ὅτι δὲν γίνεται λιγώτερο καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ μεγάλες περικοπές.