Πρόσφυγες, κλειστὰ σύνορα

Ἡ κυβέρνηση καθίσταται ἄκρως ἐπικίνδυνη γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, καθὼς ἡ Τουρκία, ὅπως ἐξελίσσεται τὸ προσφυγικό, θέτει πλέον εὐθέως πρόβλημα νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἀφοῦ τὰ πλημμυρίζει μὲ μετανάστες∙ ὁ Ναπολεοντίσκος κρύβεται πάλι, ἐνῶ βρίσκεται σὲ πλήρη ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ σύνορά μας κυρίως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ἡ Ἐπιτροπή. Ἡ ἀμφισβήτηση γιὰ τὶς προθέσεις τοῦ Μαξίμου ἐνισχύεται ἀπ’ τὶς πληροφορίες ὅτι ἐγκαθιστοῦν κέντρα ὑποδοχῆς, ἀκόμη καὶ στὸν Ἔβρο, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε ποιοὶ εἶναι καὶ ἀπὸ ὑποκινοῦνται πολλοὶ μετανάστες∙ ἄλλωστε ὑπάρχει καὶ τὸ προηγούμενο τῆς ὑπονομεύσεως τῆς συνεργασίας τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ τῆς ἀποσιωπήσεως τῆς πατάξεως τῶν διακινητῶν. Στὴν πράξη μᾶς ἔχουν βάλει ὡς ἐπίσημο κράτος στὸ περιθώριο.