Ἀξιολόγηση, οὐδὲν νεώτερον

Τὸ ἀδιέξοδο παραμένει στὴν ἀξιολόγηση, ἐνῶ χθὲς στὴν σύσκεψη τῆς τρόικας δὲν εἴχαμε ἐκπροσώπηση, παρ’ ὅλο ὅτι βρισκόταν στὶς Βρυξέλλες ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ ἡ προσπάθεια γιὰ σύνδεση τοῦ χρέους μὲ τὸ προσφυγικὸ βρίσκει ἀντίθετους τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις. Τὸ κύρος μας ἔχει καταρακωθεῖ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ γίνουμε ζητιάνοι∙ ἡ κυβέρνηση τὰ δίδει ὅλα, περικοπὲς συντάξεων, ἀλλὰ δὲν γίνονται δεκτὰ ἀπ’ τὸ κουαρτέτο, διότι θὰ ἐπιδεινώσουν τὴν ὕφεση. Ἤδη οἱ ματαιώσεις στὶς τουριστικὲς κρατήσεις γενικεύονται στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ πράκτορες ζητοῦν ἄμεση λήψη μέτρων, ἀλλὰ προέχει τὸ θέμα τῆς ἐμπιστοσύνης∙ αὐτὸ εἶναι πολιτικὸ καὶ δὲν ἀποκαθίσταται, ἂν δὲν φύγει ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἡ πεποίθηση αὐτὴ εἶναι γενικὴ καὶ συζητεῖται εὐρύτατα, διότι τὰ νομοσχέδια δὲν ψηφίζονται ἀπ’ τὴν Βουλή∙ ἡ ἐξέγερση τοῦ λαοῦ δὲν ἀνακόπτεται, καθὼς συνεχίζονται ἐντεινόμενοι οἱ προπηλακισμοὶ κυβερνητικῶν βουλευτῶν.