Συρία, διακινητὲς καὶ ΝΑΤΟ

Στὴν Συρία ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται ἱκανοποιητικά, ἐνῶ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις προωθοῦνται σταθερὰ πρὸς τὴν Ράκκα, πρωτεύουσα τοῦ χαλιφάτου, τὸ ὁποῖο ἐξαιρεῖται τῆς ἀνακωχῆς∙ πάντως στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀλεξανδρέττα οἱ Τουρκμάνοι ἐπιτέθηκαν μὲ ὄλμους σὲ ὁμάδα δημοσιογράφων ποὺ ἐπισκεπτόταν τὴν περιοχή, συνοδείᾳ Ρώσων στρατιωτῶν∙ μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς τραυματίσθηκαν ἐλαφρὰ στὸν συνωστισμό τους. Ἡ ροὴ τῶν προσφύγων ἔχει μειωθεῖ σχετικά, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἐκείνης πρὸς τὰ ἑλληνικὰ νησιά∙ ὁ διοικητὴς τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Εὐρώπη ἔρριξε τὴν εὐθύνη στοὺς ρωσικοὺς βομβαρδισμούς, ἀλλὰ ξέχασε νὰ ἀναφερθεῖ στὸν ρόλο τῶν διακινητῶν, ὅπως καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἀποκάλυψε ἔτσι τὴν ἄρνηση τῆς συμμαχίας νὰ συνεργασθεῖ γιὰ τὴν πάταξή τους∙ τὴν ἀπόλυτη κάλυψη τῆς Τουρκίας συνεχίζει ἡ συμμαχία, κοινῇ θέσει μὲ ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους.