Εὐρωζώνη, προστασία ἐξωτερικῶν συνόρων της

Ἡ προστασία τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Εὐρωζώνης ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέλημα τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ συζητήθηκε καὶ στὴν συνάντηση Νταίηβιντ Κάμερον καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν Ἀμιένη∙ ἡ μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ ἀπέραντο καταυλισμὸ εἶναι ἔργο τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐσκεμμένο ὅπως δείχνουν οἱ ἐξελίξεις, καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ πρωτίστως ἀγωνίζεται νὰ προασπίσει τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὰ καὶ τὰ ἑλληνικά, ἐκεῖ καταντήσαμε. Ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα γιὰ ἐγκατάλειψη τῆς Σένγκεν καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης θυμίζει τὴν πλημμυρίδα ἀντιστοίχων δημοσιεύσεων τὴν ἑξαετία, μὲ τὸ γνωστὸ ἀποτέλεσμα∙ ἡ Εὐρωζώνη ἐπιβίωσε καὶ εἶναι σήμερα ἰσχυρότερη, ἀλλὰ οἱ προπαγανδιστὲς ἀγνοοῦν τὴν δυναμικὴ τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας καὶ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων της. Αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν καλύτερη ἄμυνά της.