Πελαγωμένη στὶς παγίδες της

Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται πελαγωμένος στὶς παγίδες ποὺ ἔστησε γιὰ τὴν χρεωκοπία καὶ τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία μας, καθὼς ὅλα στρέφονται ἐναντίον του, καὶ στὸ Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν θὰ εἶναι ἀπογοητευτικὰ μόνος∙ στὸ προσφυγικὸ παρακαλάει τὴν Τουρκία νὰ μειώσει τὴν ἀποστολὴ μεταναστῶν, ἐνῶ ἄνοιξε τὰ σύνορα καὶ τὰ ἄφησε προκλητικὰ ἀφύλακτα, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία∙ στὴν διαχείριση τοῦ προβλήματος προχώρησε στὴν σύσταση συντονιστικοῦ ὀργάνου, μὲ καθυστέρηση ἕξι μηνῶν τουλάχιστον καὶ ἐνῶ ἔχει μετατραπεῖ ἡ χώρα σὲ ἀπέραντο καταυλισμό. Στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἐπιχείρησε τὴν πειθαρχία τῶν ὑπουργῶν του μὲ τὴν παράδοση τῶν κινητῶν τηλεφώνων, ἐνῶ εἶχε εὐλογήσει τὴν παράνομη μαγνητοφρώνηση καὶ τοῦ Γιούρογκρουπ ἀπὸ ὑπουργό του∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἐλέγχει τίποτε καὶ στὴν Εὐρώπη ἡ ἀλληλεγγύη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ προσφέρεται στὴν Ἑλλάδα κι ὄχι στὸν πρωθυπουργό. Αὐτὸν τὸν ἔχουν διαγράψει οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ἀναμένονται οἱ ἐξελίξεις.