Ἀξιολόγηση χωρὶς προοπτικὴ

Ἡ ἀξιολόγηση πάει σὲ συνεχεῖς ἀναβολές, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνέτοιμη, ἐνῶ ἑτοιμάζει φοροκαταιγίδα, ἀκόμη καὶ κατὰ τῶν ἀγροτῶν, παραβιάζοντας τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου! ὁ φόβος ἐπιδεινώσεως τῆς ὑφέσεως εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀπασχολεῖ τὴν κυβέρνηση οὔτε ἡ κατάρρευση τοῦ τουρισμοῦ, ὅπως δείχνουν οἱ ματαιώσεις τῶν κρατήσεων, παρὰ μόνο οἱ διορισμοὶ ἡμετέρων, ὅπως ὁ ἀνεκδιήγητος σύμβουλός του. Ὁπωσδήποτε γνώριζε τὶς ἀντιδράσεις, ἀλλὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἡ συγκράτηση τῶν ἀνθρώπων του, διότι βλέπει ἐπικείμενες τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ φροντίζει γιὰ τὸ πῶς θὰ διαθέτει κάποιες ὁμάδες ἀφοσιωμένων ὀπαδῶν∙ τὸ ἴδιο ὅπως μὲ τοὺς καταληψίες καὶ τὸν παρακρατικὸ μηχανισμό, ἢ τὴν ἀποφυγὴ διερευνήσεως τῆς πληρωμῆς 8000 εὐρὼ στὸ ἑλικόπτερο ἀπαγωγῆς τρομοκρατῶν. Ἔχουν τὴν ἐξήγησή τους ὅλα αὐτά, ἀρκεῖ νὰ γίνει διερεύνηση τῆς λογικῆς τῆς κλειστῆς ὁμάδος καὶ τῶν διασυνδέσεών της μὲ τὸν ὑπόκοσμο καὶ τὶς ἀμερικανικὲς παραφυάδες.