Ἔναρξη τελικὰ ἀξιολογήσεως

Ἡ ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ κουαρτέτου μᾶλλον γίνονται σὲ κλίμα συνεννοήσεως γιὰ ὁλοκλήρωσή τους μέχρι τὸ Πάσχα∙ οἱ θέσεις ὅμως τοῦ ΔΝΤ παραμένουν ἀμετάβλητες, γιὰ μέτρα ἐννέα δις εὐρώ, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὰ βάρη εἶναι δυσβάστακτα, ὁπότε καὶ ἡ ψήφισή τους στὴν Βουλὴ καθίσταται ἀδύνατη, κάτω ἀπ’ τὶς συνθῆκες συνεχοῦς προπηλακισμοῦ τῶν κυβερνητικῶν, ὅπου κι ἂν βρεθοῦν∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ὀπωσδήποτε πλήρη ἐπίγνωση τῶν δυσκολιῶν, διαφορετικὰ βαδίζει στὸ κενὸ καὶ ἡ χώρα στὴν καταστροφή. Ἡ παντελὴς ἀπουσία προνοίας γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία ἀποτελεῖ τὸ κύριο ἐμπόδιο γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ οἱ δανειστὲς τὸ γνωρίζουν καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως θέτουν τόσο αὐστηροὺς ὅρους. Χωρὶς τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας δὲν ὑπάρχει διέξοδο, διότι ἀναγκαστικὰ θὰ χρειασθοῦν νέα μέτρα μέσα σὲ λίγους μῆνες. Τὸ ἀδιέξοδο νομοτελειακὰ ἐπιδεινώνεται.