Σμύρνη, ἄκρως ἐνδοτικὸς

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε ἄκρως ἐνδοτικὸς στὴν Σμύρνη, ἀπέναντι στὸν «φίλο» του Ἀχμέντ, χαρακτηρίζοντας κατάλοιπο ἄλλης ἐποχῆς τὸ casus belli∙ ἀντὶ γιὰ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῶν καλῶν προθέσεων, ἐπανεισδοχὴ τῶν μεταναστῶν καὶ πάταξη τῶν δουλεμπόρων, ἐπιδόθηκε εἰς τελετὰς καὶ πανηγύρεις, καὶ περιορίσε αὐθαιρέτως σὲ διμερὲς τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα. Ὁ ΟΗΕ ἀμφισβητεῖ τὴν νομιμότητα τῆς συμφωνίας ἐπανεισδοχῆς, διότι ἡ Τουρκία δὲν σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθὼς πυροβολεῖ τοὺς μετανάστες στὰ σύνορα καὶ διευκολύνει τοὺς δουλεμπόρους∙ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι γνωστὰ αὐτά, διότι γνωρίζει τὴν ὑπονομευτικὴ στάση τῶν Τούρκων στὰ θέματα αὐτά, ὅπως καὶ τὶς συνεχεῖς παραβιάσεις τοῦ Αἰγαίου καὶ στὰ ἐμπόδια γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ πρωθυπουργός, σὲ περίοδο πλήρους διεθνοῦς ἀπομονώσεως τῆς Ἄγκυρας, τῆς προσφέρει βοήθεια καὶ τὴν ἐνισχύει στὸ παιχνίδι της στὴν Εὐρώπη, καθὼς πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἐμφανίσθηκε κερδισμένη στὶς Βρυξέλλες, ὡς προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικκῆς διαπλοκῆς.