Τράμπ, σαρωτικὴ ἡ πορεία

Ὁ Ντόναλντ Τράμπ κέρδισε καὶ στὸ Μίτσιγκαν κι ἔτσι ἐμφανίζεται σαρωτικός, ἂν καὶ ὁ Τὲν Κροὺζ παραμένει στὴν διεκδίκηση∙ ὁ ἐκκεντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος προσελκύει τὰ μικρομεσαῖα στρώματα καὶ τὶς συντηρητικὲς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες, ἀλλὰ γεννᾶ ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς φιλελεύθερους κύκλους καὶ στὰ ἀνώτερα κλιμάκια τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ πρόεδρος τοῦ Μεξικοῦ τὸν παροιμοίασε μὲ τὸν Χίτλερ καὶ χαρακτήρισε ὡς πράξη πολέμου τὴν ἀπειλή του γιὰ κλείσιμο τῶν συνόρων τῶν δύο χωρῶν∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ἡ ἐκλογή του θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπομόνωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν διεθνῶς, διότι ἔχει περάσει ἡ ἐποχὴ τῆς κοσμοκρατορίας τους καὶ εἶναι ἐκτεθειμένες τόσο οἰκονομικά, ὅσο καὶ πολιτικά. Ἡ ἐκεχειρία στὴν Συρία ἀναφέρεται ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγμα στοὺς ἡγετικοὺς παράγοντες.