Ζίκα, μετάδοση μὲ ἔρωτα

Οἱ ἐργαστηριακὲς ἐξετάσεις ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ἰὸς ζίκα μεταδίδεται μὲ τὴν ἐρωτικὴ πράξη καὶ συνιστᾶται ἡ λήψη προφυλακτικῶν μέτρων, ἂν καὶ δὲν ἐξειδικεύονται οἱ συμβουλές τους∙ ὁ ἰὸς προσλαμβάνει μορφὴ ἐπιδημίας στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ προκαλεῖται ἀπὸ κάποιο εἶδος ἀνωφελοῦς κώνωπος ποὺ προέρχεται ἀπ’ τὴν Ἀφρική. Ἡ ἀσθένεια προσβάλλει κυρίως γυναῖκες σὲ κατάσταση ἐγκυμοσύνης καὶ προκαλεῖ μικροκεφαλία στὰ νεογνά∙ γεννιοῦνται μὲ μικρότερο ἐγκέφαλο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνονται προβληματικὰ καὶ νὰ μὴν μεγαλώνουν κανονικά, ἐνῶ πολλὰ παρουσιάζουν καὶ προβλήματα ἀκοῆς καὶ ὁράσεως. Τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του δὲν ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ, ἐνῶ δὲν εἶναι ἀκριβῶς γνωστὸς καὶ ὁ τρόπος μεταδόσεώς του∙ στὶς Βραζιλία, Κολομβία, Περοῦ καὶ Βενεζουέλα ἔχουν ἐντοπισθεῖ χιλιάδες κρούσματα, ἐνῶ πολλὲς γυναῖκες καταφεύγουν στὴν ἄμβλωση.