Ἐπιβίωση, ἀπ’ τὴν Μέρκελ

Τὴν πολιτική του ἐπιβίωση, ἢ μᾶλλον τὴν ἁπαλώτερη διαφυγή του, ἐξαρτᾶ ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ὁ Ναπολεοντίκος, καθὼς ἀντιλαμβάνεται πλέον τὴν ἀποτυχία του σὲ ὅλα τὰ θέματα καὶ τὴν δαμόκλειο σπάθη τῆς λογοδοσίας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του∙ στὸ προσφυγικό, ὁ χιονιᾶς δημιουργεῖ ἀπάνθρωπες συνθῆκες γιὰ τοὺς μετανάστες στὴν Εἰδομένη καὶ στὸν Πειραιᾶ, ἐνῶ ὅσοι προσπάθησαν νὰ περάσουν ἀπὸ ἀφύλακτα στενὰ στὰ Σκόπια συνελήφθησαν ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, μαζὶ καὶ οἱ φωτορεπόρτερς, ἐνῶ τρεῖς πνίγηκαν ἀπ’ τοὺς καταρρακτώδεις χειμάρρους. Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν εὐρωτουρκικὴ διάσκεψη δὲν ἔχει παρουσιάσει σημαντικὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν Ἄγκυρα προκαλεῖ τὴν ἀποδιοργάνωσή της γιὰ ὁριστικὲς ἀποφάσεις∙ οἱ διακινητὲς ἁλωνίζουν στοὺς καταυλισμοὺς καὶ καθορίζουν τὶς ἀποφάσεις τῶν μεταναστῶν, μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες νὰ τοὺς στηρίζουν, ὄχι νὰ τοὺς ἐλέγχουν. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν μᾶς ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη.