Ἀξιολόγηση, δύσκολη λύση

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση συνεχίζονται, ἀλλά, παρὰ τὴν κυβερνητικὴ αἰσιοδοξία συνήθη ἄλλωστε, οἱ προοπτικὲς δὲν δείχνουν ὁλοκλήρωση∙ ἡ κυβέρνηση δίδει τὰ πάντα, φορόλογηση ἀγροτῶν, περικοπὲς συντάξεων, ἀλλὰ οἱ δανειστὲς εἶναι ἐπιφυλακτικοί, διότι ἀμφιβάλλουν ἐὰν περάσουν τὰ μέτρα ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ τὸ χειρότερο, ἐπειδὴ θὰ ἐπιδεινώσουν τὴν ὕφεση. Οἱ ματαιώσεις κρατήσεων στὸν τουρισμὸ διευρύνονται, ἐνῶ οἱ τουριστικοὶ πράκτορες προειδοποιοῦν, ὅτι οἱ σκηνὲς τῶν μεταναστῶν στὸν Πειραιᾶ διώχνουν τοὺς τουρίστες καὶ προκαλοῦν διελκυστίνδα ματαιώσεων∙ ὅταν μάλιστα ἡ κυβέρνηση προβλέπει ὅτι θὰ παραμείνουν μέχρι δύο χρόνια στὴν Ἑλλάδα, ὅλοι ἀλλάζουν τὸν προγραμματισμό τους. Ἡ ἀγορὰ παραμένει νεκρὴ καὶ ὁ ἔλεγχος κεφαλαίων παρατείνεται, χωρὶς σημάδια ἄρσεώς του, ἐνῶ τὸ ἐμπόριο ἀσφυκτιᾶ καὶ περισσότερο οἱ σχετικοὶ μὲ τὸν τουρισμὸ κλάδοι∙ ἤδη ἡ ζημία γιὰ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν εἶναι μεγάλη καὶ πολλὰ ξενοδοχεῖα σκέπτονται τὸν τρόπο λειτουργίας τους πλέον ἐμπροθέσμως.