Ἀξιόλογηση, πάλι ἀδιέξοδο

Τὸ ἀδιέξοδο ἐπανῆλθε στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο, καθὼς ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἑτοιμάσει κανένα σχέδιο καὶ οἱ δανειστὲς δείχνουν ὅτι τοὺς φέρονται ἀναλόγως∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀντιλαμβάνονται πλέον ἄριστα ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει διάθεση ἢ δὲν ἐλέγχει τὴν κυβέρνησή του, ἐνῶ γνωρίζουν καὶ τὶς πληροφορίες ὅτι ἀπειλεῖ τοὺς βουλευτές του, ἂν δὲν ψηφίσουν τὸ ἀσφαλιστικό, ἀγροτικὸ καὶ φορολογικὸ νομοσχέδιο, μὲ ἐκλογὲς τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. Ἡ ὕφεση καὶ οἱ ματαιώσεις τῶν τουριστικῶν κρατήσεων δὲν ἀπασχολεῖ κανέναν, ὅπως φαίνεται ὁλοκάθαρα κι ἀπ’ τὶς ἀπαντήσεις τῶν παραγόντων στὶς συζητήσεις μὲ τοὺς δανειστές∙ ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ἀποπνέουν τὴν εἰκόνα τῆς προχειρότητος καὶ τῆς ἀνευθυνότητος, σὰν νὰ μὴν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας. Ἔτσι κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν βρίσκουν λύση μὲ τὴν κυβέρνηση αὐτὴ καὶ ὅτι ἀντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση μὲ ἐκείνη τοῦ περασμένου χρόνου, ὁπότε ἐφαρμόζουν ἀνάλογη τακτική.