Γελοιοποίηση καὶ ἀπομόνωση

Ἡ γελοιοποίηση τῆς χώρας συνοδεύεται μὲ τὴν ὁλοφάνερο ἐμπαιγμό μας στὸ ἐξωτερικό, καθὼς τὰ Σκόπια μᾶς διαπομπεύουν ὅτι δὲν τηροῦμε τὶς διεθνεῖς συνθῆκες, ἐνῶ διαγράφονται κίνδυνοι γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα∙ πολλοὶ μετανάστες ἀπὸ ὅσους πέρασαν τὰ σύνορα ἐπέστρεψαν χθὲς στὴν Εἰδομένη μὲ φανερὰ βασανιστήρια πάνω τους, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὴν ἐπισκέφθηκε καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τὴν ταχύτατη ἐκπόνηση σχεδίου γιὰ τὴν ἐκκένωση τῆς περιοχῆς, διότι, «ἡ κατάσταση εἶναι γροθιὰ στὴν Εὐρώπη». Ὁ πρωθυπουργὸς κάλεσε, μόλις ξύπνησε! τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις νὰ ἀποφεύγουν τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του Πολιτισμοῦ χαρακτήρισε τιμητικὴ γιὰ τὴν χώρα τὴν κατάσταση∙ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ζήτησε ἀπ’ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους νὰ σεβασθοῦν τὶς ὑποχρεώσεις τους, καθὼς μὲ τὴν παρουσία του ἔδειξε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐπιτροπῆς. Πάντως τὰ πράγματα εἶναι πολὺ δύσκολα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν κυβέρνηση σὲ πλήρη διάλυση.