Ἄγκυρα, Κοῦρδοι βομβιστὲς

Ἡ κουρδικὴ ὀργάνωση ΤΑΚ, μέλους τοῦ ΡΚΚ, ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πρόσφατη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν Ἄγκυρα, ὡς ἀντίδραση στοὺς βομβαρδισμοὺς κατὰ ἀμάχων στὸ τουρκικὸ Κουρδιστάν∙ στὴν κυβέρνηση μελετοῦν τὴν προκήρυξη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ συριακοῦ Κουρδιστὰν ὡς αὐτονόμου πολιτείας ἐντὸς τῆς Συρίας. Τὸ πρόβλημα περιπλέκεται ἀκομη χειρότερα, διότι οἱ Τοῦρκοι ἀδυνατοῦν νὰ βομβαρδίσουν τὶς θέσεις τους, λόγῳ τῆς ρωσικῆς προστασίας, ἐνῶ φαίνεται ὅτι Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτον εὐνοοῦν τὴν ἐξέλιξη αὐτή, μετὰ τὴν προβλεπόμενη λίαν συντόμως πλήρη ἧττα τοῦ χαλιφάτου στὴν Ἀνατολικὴ Συρία. Ἡ κατάσταση ἀλλάζει ἄρδην στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει μειώσει αἰσθητὰ τὴν βοήθειά της πρὸς τοὺς Τζιχαντιστές∙ ὅλοι ἀποδέχονται τὴν παραμονὴ τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ στὴν ἐξουσία στὸ προβλεπτὸ μέλλον.