Ἀπεγνωσμένη ἀναζήτηση ἀποπροσανατολισμοῦ

Ἡ κυβέρνηση ἐπιδίδεται σπασμωδικὰ στὴν ἀναζήτηση θεμάτων γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης, μὲ εὔκολο θέμα τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν διαπλοκή∙ οἱ κυβερνητικὲς συσκέψεις, γιὰ τὴν ἀναζήτηση στοιχείων κατὰ ἐκδοτῶν καὶ συντηρητικῶν πολιτικῶν εἶναι περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀντίστοιχες γιὰ τὸ προσφυγικό. Ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργοῦ ἀναπληρωτοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι τὸ 2015 τὰ δημόσια ἔσοδα ἀπ’ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ἀνῆλθαν σὲ τέσσερα ἑκατομμύρια εὐρώ, ἔναντι 26 τὸ 2014, ἀποτέλεσε κόλαφο∙ δηλαδή, συστηματικὰ δὲν συνέχισε τοὺς ἐλέγχους στὶς λίστες καὶ ἀποδιοργάνωσε τὶς ἐλεγκτικὲς ἀρχές, παρὰ τὶς πομπώδεις ἐξαγγελίες. Ἡ θέση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν αὐριανὴ συζήτηση στὴν Βουλὴ προδιαγράφεται ζοφερή, διότι ἡ ἀντιπολίτευση, πρωτίστως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, θὰ θέσει ὅλα τὰ θέματα∙ πολλοὶ στὴν κυβέρνηση θεωροῦν ἀποτυχημένη τὴν ἐπιχείρηση ἀποπροσανατολισμοῦ.