Φρόντεξ, ἀνάληψη ὑπηρεσίας

Οἱ ἀστυνομικοι τῆς Φρόντεξ βρίσκονται ἀπὸ χθὲς στὴν Ἑλλάδα, μὲ συντονιστή τους, δίπλα στὸν πρωθυπουργό, ἄνθρωπο τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ περίπου 4000 ἀστυνομικοὶ θὰ πλαισιώσουν τοὺς Ἕλληνες συναδέλφους τους καὶ θὰ ἀσκοῦν συστηματικὸ ἔλεγχο στὴν ἐκτέλεση τῶν ἐργασιῶν καταγραφῆς καὶ ἀπελάσεως τῶν μεταναστῶν. Ὅ,τι ἀπέφευγε ἐπὶ ὀκτάμηνο ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ βρίσκει μπροστά του, διότι θὰ ἔρθουν στὰ νησιὰ καὶ Τοῦρκοι ἀξιωματικοί∙ ἡ καταγραφὴ θὰ γίνεται πλέον κανονικά, ἀλλὰ καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν πληροφοριῶν γιὰ τὴν τρομοκρατία. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ Μαξίμου, οἱ σχέσεις του μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς. Ἄλλωστε καὶ ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ Σαλὲχ Ἀμπντελσὰμ πέρασε τὸ Καλοκαῖρι ἀπ’ τὴν Λέρο, χωρὶς νὰ ἐντοπιστεῖ.